A Szolgáltató
A www.mezogazdakiado.hu honlapot és online áruházat a Mediaworks Hungary Zrt. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

A Szolgáltató cégneve: Mediaworks Hungary Zrt.
A Szolgáltató székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
A Szolgáltató nyilvántartását végző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-047955
Szolgáltató adószáma: 24785725-2-44
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 12128
Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató: Invitech Megoldások Zrt. ( 2024 Budaörs, Edison u. 4.)

A szolgáltatás igénybevétele
A szerződés tárgya a Mediaworks Hungary Zrt. internetes áruházában található valamennyi árucikk. A szerződés a megrendelés véglegesítésével jön létre (a véglegesítés rendszerünk általi fogadásával hatályosul), írásba foglalt, határozott idejű szerződésként, s a megrendelő általi fizetést követően a termék átvételével szűnik meg. A megrendelés véglegesítéséről, s ezzel a szerződés létrejöttéről rendszerünk azonnal visszaigazolást küld email címére. A szerződést a megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon, amelynek adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelési tájékoztató 7. pontjában foglaltak szerint.

A szerződés nyelve magyar.

Ha a termék megrendelése során valamely adat tévesen vagy hibásan került rögzítésre, bármikor módosíthatja őket a Kosár oldal megfelelő mezőjében, egészen addig, amíg végleg el nem küldte megrendelését. Mielőtt ezt megtenné, még egyszer megjelenik ön előtt az összes rögzített adat, azaz a rendszer még egy lehetőséget kínál önnek, hogy adatait ellenőrizze, ha szükséges, visszalépjen és módosítsa. Kérjük, ezt még a megrendelés véglegesítése előtt hajtsa végre. Aktuális rendelését mindig arra a címre küldjük, amit a rendelés véglegesítése előtt megadott.

Szolgáltató megrendeléseket elfogad interneten keresztül a www.mezogazdakiado.hu webcímen, illetve telefonon, e-mailben és postai levélben. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton és szükség esetén telefonon adja meg a vásárlók részére. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a Rendelés menete menüpont tartalmazza.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervizhez kell fordulni. A szavatossági igények érvényesítésének feltételeiről részletesen a Rendelés menete menüpontban olvashat.

Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a honlapján és a webshopban megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.mezogazdakiado.hu oldalon az Adatkezelési tájékoztató és Rendelés menete menüpontban olvashatóak.

A Szolgáltató – a Ptk. 6:152.§-ban foglaltakon kivételével – nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges közreműködők, alvállalkozók tevékenységéből fakadó károkért.

Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a vásárláskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó vásárláskor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által vásárláskor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét (http://mte.hu/etikai-kodex/), saját, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex azonban nem áll rendelkezésére

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik a Kapcsolat oldalon megadott e-mail címen, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál a 06 1 460 2729 telefonszámon.

Amennyiben úgy érzi, hogy webáruházunk termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos panaszát nem rendeztük megfelelően, a Budapesti Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület segítségét veheti igénybe az alábbi elérhetőségeken:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest, 2015. február 20.