Mezőgazda állatvilág
A sertéshizlalás irányát a piac igényeinek és gazdasági adottságainak megfelelően válasszuk meg. Minden esetben vegyük figyelembe, hogy az EUROP minősítési rendszer új, magas szintű igényeket támaszt a tenyésztőkkel és hizlalókkal szemben. Nem elegendő vékony hátszalonnájú és jó takarmányértékesítésű utódokat nemző tenyészkanokat létrehozni, olyan apaállatokra van szükség, amelyek döntően képesek növelni a színhússzázalékot.

 Ha húsra akarunk hizlalni, akkor a gyors fejlődésű, fehérjetakarmány szempontjából igényes sertésfajtákat válasszuk.


A hibrid sertések hizlalása gazdaságos, de csak akkor, ha fiatal korban hízóba állítjuk, és a számunkra legkedvezőbb összetételű és mennyiségű takarmányadagot kapják. Fiatal korban a sertés ugyanis a takarmánynak még csak kisebb hányadát fordítja létfenntartásra, nagyobb részéből húst állít elő.

Az idősebb korban hízóba állított hússertés takarmányából többet fordít életfenntartásra, az életfenntartáson felül fogyasztott takarmányból pedig nagyobb részt fordít zsírtermelésre, ezért hizlalása nem gazdaságos.

Sonkasertés-hizlalás céljára azok a hússertések alkalmasak, amelyek 7-8 hónapos korukra 95-105 kg súlyúak és telt sonkaformákat mutatnak. Legjobban megfelel erre a célra a telt sonkájú, bacon típusú sertés (pl. a magyar nagyfehér hússertés).

Bármelyik hizlalási módot választjuk, csak az intenzív, legfeljebb félintenzív hizlalás a jövedelmező.

Az intenzív hizlalás a választás után azonnal kezdődik: a sertések nem legelnek, a takarmányok zömét abrak, illetve keveréktakarmányok formájában kapják.

A félintenzív hizlalást legeltetéssel vagy mezőgazdasági melléktermékek nagyobb arányú felhasználásával kapcsolják össze. Ez a módszer ott gazdaságos, ahol sok melléktermék áll rendelkezésre, és nem túl igényes fajtával foglalkoznak.

Az extenzív hizlalási mód már elavult, és legfeljebb a mangalica és mangalica jellegű állomány tartásakor volt gazdaságos, ha bőségesen állt rendelkezésre jó minőségű sertéslegelő.

A süldőztetés nélküli, intenzív és a legeltetéssel összekapcsolt abraktakarékos, félintenzív gyorshizlalással az elkészülési idő lerövidül, illetve a hizlalási forgó meggyorsul, ami jövedelmezőség és a hústermelés szempontjából is igen jelentős tényező.

A sertések fiatalkori nagy növekedési erélyének kihasználása végett a hizlalást minél korábban kezdjük meg.