Valló László állatvilág, állatvédelem, természetvédelem, madarak, madarak vonulási térképe, élőhelykezelés
Hamarosan indul Afrikába a kis kócsag

Igen hasonlít ismertebb és népesebb rokonára, a nagy kócsagra, ám termete alig több mint fele annak, lábujjai pedig föltűnően sárgák, amelyek repülése közben jól láthatók. A kis kócsag tollazata tündöklő fehér, nászruhája is az, ám a párzás idején hosszú, lehajló bóbitát és néhány díszesebb szárnytollat is növeszt. Röpte a gémfélékre jellemző: lábát hátranyújtva, nyakát S alakban hátragörbítve lassú, lomha szárnycsapásokkal szeli a levegőt. Hangja rövid, éles rikácsolás.
 

A kis kócsaggal leginkább a Tisza mentén, a Hortobágyon, a kiskunsági mocsarakban, a Körösök vidékén futhatunk össze, de olykor a Dunántúlon is. Halastavakon ritkán telepszik meg. A gémfélékhez hasonlóan telepesen fészkel a folyó menti ligeterdőkben, a bokorfüzesekkel elegyes öreg nádasokban. Évente egyszer költ. Fára, bokorra épített fészke igen elnagyolt, néhány gallyból áll. Ide érkezik az a 3-6 tojás, amelyen 3-4 héten át a két szülő fölváltva kotlik. A kikeléstől fogva fehér tollazatú fiókák jó negyven nap után hagyják el a fészket.
 

A kis kócsag legfőbb táplálkozó helyei a sekély vizű árterek, holtágak, kubikgödrök, ahol nagy számban talál apró halakat, vízi rovarokat és lárvákat. Ahol mélyebb a víz, ott a parton lesben állva vagy a víz fölé hajló ágon várakozva vadászik. Gyakran sokáig áll így meredten, mozdulatlanul, ám ha megvillan a zsákmány, villámgyorsan lecsap. Sekély vízben vadászva fölkavarja az iszapot és futva kapja el a megzavart, menekülő prédát.
 

Hazánkban a kis kócsag fokozott védettséget élvez, eszmei értéke 250 000 forint, a honi állomány változatlannak mondható. A sekély vizű elöntések területének növelésével jelentősen javulnának a táplálkozási feltételei, a csatornákat kísérő, víz fölé hajló bokrok nagyobb számú meghagyásával pedig újabb leshelyek jöhetnének létre a számára. Csak márciustól szeptemberig a mi madarunk, kora ősszel már indul telelőhelyére, Afrikába.